Privacy statement

Meer informatie

Mail ons

HMI respecteert de privacy van al haar relaties en draagt er zorg voor dat aan ons verstrekte persoonlijke informatie vertrouwelijk en met zorg wordt behandeld.

Om dit gestalte te geven, is er een privacy beleid opgericht volgens de AVG wetgeving.

Volgens deze wetgeving zijn wij u verplicht om aan te geven welke gegevens wij van u bewaren in ons ERP systeem. Hieronder vindt u deze in een overzicht:

  • Contactgegevens
  • Bedrijfsgegevens
  • E-mail adressen
  • (Mobiele) Telefoonnummers
  • Bankrekeningnummer (voor zover door u verstrekt);

Delen van persoonsgegevens met derden
HMI deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
HMI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.